Nieuwe zodenbemestercombi

In april hebben we een nieuwe zodenbemestercombinatie in gebruik genomen. Er is hoegenaamd geen insporing door inzet van een tank met zeer lage bodemdruk en uitschuifbare assen. Klanten noemen dat er na hergroei van het gras amper te zien is waar de bemester heeft gereden. Dit geldt zelfs voor de kopakkers, omdat de banden niet wringen.
Daarnaast is de beschikbare mest efficiënt in te zetten door sectieafsluiting van de bemesterelementen en door de aansturing via satelliet. Uniek aan de tank is de terugvoerleiding van mest, waardoor op het erf geen (schuimende) mest achterblijft na het vullen.

 

Reactiemogelijkheid is gesloten