Bouwland bewerken

De grond is nog niet opgewarmd, maar laat zich bewerken en alles wordt voorbereid, zodat de maïs straks optimaal kan gaan groeien. De bouwlandbemester injecteert de mest en werkt hier tegelijk de groenbemester onder. Er stond een goed ontwikkelde groenbemester die tot 65 cm (!) diepte heeft geworteld (mengsel Italiaans en Westerwolds raaigras). Deze is doodgespoten om op tijd te mineraliseren (verrotten), zodat het als voeding kan dienen voor de maïs. Spuit je het niet dood, dan komen de voedingsstoffen pas vrij in het stadium van afrijpen. Voor het spuiten gebruiken we een zo laag mogelijke dosering Roundup. De groenbemester (‘vanggewas’) heeft de mineralen vastgehouden en doorlatendheid en bodemleven gestimuleerd.
De woelpoten van de ploeg zorgen voor een goed doorlatende ondergrond.

Reactiemogelijkheid is gesloten