Stobben frezen

Er kan oppervlakkig, maar ook tot een halve meter onder het maaiveld gefreesd worden. Om schade te voorkomen vragen we zo nodig vooraf bij het Kadaster de kabel- en leidinggegevens op. De tekeningen laten we na het werk bij u, op papier of digitaal.

Na het frezen blijft er pulp over. Dit kan als humusvormende laag elders dienen. Naar wens voeren we het af, brengen teelaarde weer aan en zaaien in.

Afhankelijk van de situatie zetten we een van onze drie stobbenfrezen in:
Stobben die goed bereikbaar zijn kunnen we vlot verwijderen met een frees aan een trekker of aan een mobiele kraan. Bij renovatie van tuinen is de mobiele kraan vaak al aanwezig en kunnen we ter plekke de stobbenfrees aankoppelen.
Voor lastiger bereikbare stobben hebben we een smalle frees van 70 cm breed op rupsbanden. Deze kan door deuropeningen. Indien gewenst nemen we bodembeschermende rijplaten en spatschermen mee.

stobbenfrees  ministobbenfrees1  ministobben frees deur

Facebooklinkedinmailby feather

Reactiemogelijkheid is gesloten