Overig agrarisch

Agrarische ondernemers kunnen we op veel manieren terzijde staan. Zie ook de werkzaamheden hieronder. Neem gerust contact op om te overleggen, want ‘twee wet meer dan één’.

  • Grondwerk en aanleg erfverharding en kuilplaatsen
  • Tyleenslang leggen met hulp van 1-poot woeler, max. 1,25 m diep
  • Aanleg riolering of waterleiding, incl. materialen
  • Las- en constructiewerkzaamheden
  • Onderhoud houtwallen en erfbeplanting
  • Afrastering van percelen, incl. materialen
  • Waterpuntstuk spuiten, incl. levering materialen
  • Klepelen van ruwe begroeiing zoals opslag in sloten en groenbemester
1-pootwoeler  aanleg kuilplaatstyleenslang leggenduiker leggen

 

Facebooklinkedinmailby feather

Reactiemogelijkheid is gesloten