Graan en groenbemester

Graan zaaien graanzaaien De vastetandwoeler werkt over de hele werkbreedte de grond tot 30 cm los. Dit is belangrijk voor een goede beworteling van het graan. De egalisatiebalk legt het zaaibed vlak en kruimig af. De pijpenzaai-combinatie legt het zaad in de grond, waarna eggen en een strooirol het zaad verder afdekken en de sleufjes egaliseren. Dit om later opkomend onkruid goed te kunnen eggen of spuiten.
Maïsland lostrekken en  groenbemester zaaien P1050441 Evers 5,3 m zaaicombinatie.
Door zware trillende tanden in 6 rijen met slechts 5 cm opening tussen de tandrijen ‘breekt’ de oppervlakte tussen de tanden los van de ondergrond. Hierdoor wordt de grond niet dichtgesmeerd en blijft het in de winterperiode goed doorlaatbaar en belucht. Doel is het oppervlakkig mengen van gewasresten met aarde voor een goed verteringsproces. De groenbemester doorwortelt de grond en houdt zo de mineralen vast voor het hoofdgewas van het volgende seizoen. We gebruiken bij voorkeur een grasmengsel dat bij zeer lage temperaturen nog (wortel-) groei geeft. Belangrijk is dat een groenbemester geen waardplant is voor aaltjes of bijvoorbeeld bladvlekkenziekte.
Wiedeggen / groenbemester zaaien wiedeggen 002 johan 9 meter brede wiedeg-zaaimachine.
Als u zelf uw land ‘lostrekt’ kunnen wij voor lage kosten een groenbemester zaaien met deze machine. Een voorbewerking op bouwland is wenselijk. Met een pneumatische zaaimachine wordt graszaad tussen de egtanden geblazen, die het zaad licht in de grond werken.
En verder… P1050410 Levering van diverse zaden en kunstmestsoorten.

 

Facebooklinkedinmailby feather

Reactiemogelijkheid is gesloten