Bemesten

Zodenbemesten Kaweco 16 m³ tank, Double twin-shift. (4 banden naast elkaar) Minimale insporing door uitschuifbare as waardoor in het veld 2 banden binnen- en 2 banden buiten de trekkerwielen rollen. Uitgerust met speciale soepele banden, die door hydraulische draagconstructie alle 4 precies de zelfde kilo`s dragen. Computer regelt exact gewenste mestafgifte per ha, onafhankelijk van rijsnelheid. Tank heeft snel-laad inrichting en mestmeng inrichting tijdens transport.
Duport 8,70 m brede zodenbemester. Schijven sturen mee waardoor ook in de bochten de mest precies in het sleufje terecht komt. De schijven staan 17,5 cm uit elkaar voor een nauwkeurige dosering over de breedte. Satelliet-navigatie en sectie afsluiting waarborgen een gelijkmatige verdeling over het gehele perceelsoppervlak en zorgt voor nog gelijkmatiger gewasgroei en efficiënter werken.
Deze combinatie kan efficiënt transporteren én op maximale kwaliteit bemesten in de wei.
Bouwlandinjecteren bouwland bemesten Schuitemaker Robusta 18,5 m³ tank. Grote banden voor zeer lage bodemdruk. Computer regelt exact gewenste mestafgifte per hectare, onafhankelijk van rijsnelheid. Ook de opgebouwde satelliet-navigatie bevordert een gelijkmatige verdeling over het gehele perceelsoppervlak en verkort de werktijd.
Evers bouwlandinjecteur: 7,8 m breed. Trillende tanden op 25 cm rijenafstand zorgen voor zuivere mestverdeling, ruim frame voorkomt verstopping. Messeneggen achterop bedekken de mest en leggen het bouwland mooi vlak af.
Vaste mest, vaste kalk of compost strooien vaste mest strooien Kemper breedstrooier. Deze machine hebben we uitgekozen vanwege meest gelijkmatige verdeling tot 24 m breedte, volgens DLG-test. Walsen frezen het product fijn zodat ook de verdeling op grasland en graan goed is en de mest optimaal benut kan worden. We gebruiken de satelliet om ook kleine hoeveelheden exact te verdelen.
Vloeibare kunstmest spuiten vloeibare kunstmest spuiten 2 Snelle opname via het blad, minder uitspoeling naar de bodem, exact te doseren. Benutting goed gespreid over groeiseizoen, door deel nitraat, ammonium en ureum. Er zijn diverse aanvullingen van bodemtekorten mogelijk. Aan de hand van bodem- en kuilmonsters beoordelen we dit samen met u. Er wordt gewerkt met navigatie via satelliet.
Ook in maïs passen we tijdens het groeiseizoen vloeibare kunstmest toe om naar behoeft kali, stikstof en sporenelementen bij te voeden. Indien nodig kan dit gecombineerd worden met een bladschimmel bescherming.
Kalkstrooien (fijne poeder) kalk strooien Fijne droge poederkalk werkt het snelst en heeft de hoogst zuurbindende waarde. Raadpleeg een bodemanalyse voor de juiste hoeveelheid en soort kalk als bodemverbeteraar. Kalk is naar wens met of zonder magnesium toe te passen.
En verder… – Mesttransport, mestcontainers beschikbaar
– Groenbemester zaaien met Evers zaai-cultivator combi of met wiedeg-zaaimachine 9 m breed
– Op het loonbedrijf is voor mestopslag een put van bijna 500 m3 beschikbaar.

 

 

 

 

 

Facebooklinkedinmailby feather

Reactiemogelijkheid is gesloten